LEPISZCZE TIEGEL FLUO

LEPISZCZE     LEPISZCZE
PELLET LIŚCIASTY BEZ LEPISZCZA    PELLET LIŚCIASTY Z LEPISZCZEM

Lepiszcze – oferta dla producentów pelletu drzewnego oraz agropelletu i brykietu (pobierz plik pdf)

Charakterystyka lepiszcza Tiegel Fluo (pobierz plik pdf)

Drewno stanowi doskonałe paliwo. Surowce pochodzące z przemysłu drzewnego są wykorzystywane do produkcji pelletu i brykietu energetycznego. W celu uzyskania efektu zlepienia się cząstek drewna potrzebne jest jednak odpowiednie lepiszcze. Jest to substancja lub mieszanina substancji, które powodują, że cząstki drewna przylegają do siebie i tworzą zwartą całość. Drewno składa się przede wszystkim z celulozy, hemiceluloz i lignin. Drewno pochodzące z drzew iglastych zawiera żywicę, która pełni rolę naturalnego lepiszcza. W przypadku drewna z drzew liściastych trzeba zastosować lepiszcze w postaci dodatku technologicznego. Takie lepiszcza mogą być wytwarzane z różnych materiałów roślinnych, między innymi skrobi i glutenu. Ponadto mogą być dodawane różne substancje, które mają na celu poprawę procesu spalania. Nasze lepiszcze zostało wytworzone z pszenicy i zawiera tylko naturalne składniki. Jest to produkt ekologiczny i bezpieczny dla środowiska. Lepiszcze jest przeznaczone przede wszystkim do produkcji pelletu i brykietu z surowca liściastego, który nie zawiera naturalnych żywic klejących. Lepiszcze powoduje zwiększenie wytrzymałości mechanicznej pelletu. Jest on bardziej zwarty, twardy i szklisty. Ponadto charakteryzuje się lepszą wartością energetyczną, a podczas spalania nie dochodzi do powstawania niepożądanych spieków. Lepiszcze oprócz spajania ma właściwości poślizgowe. Dzięki temu rolki i matryce mniej się nagrzewają i wolniej ulegają zużyciu. Stosowanie lepiszcza stwarza więc możliwość ochrony tych drogich elementów, a także zmniejszenia zużycia prądu. Lepiszcze ma postać białego proszku, który dodaje się w zależności od rodzaju surowca w ilości od 0,5 do 2,5%.